Tag Bài Viết #chiến lược Marketing

image

SMS Marketing-Bất Động Sản Ứng Dụng Như Thế Nào ?

Sử dụng SMS Marketing trong lĩnh vực bất động sản sản là một cách quảng bá tiếp thị hiệu quả và đơn giản nhất hiện nay. Vừa đưa được các thông điệp dự án đến với khách hàng nhanh chóng, vừa tiết kiệm được chi phí

Read more >>

image

Chia sẻ quy trình Marketing Bất động sản

Kinh nghiệm nhiều năm làm việc với khách hàng về lĩnh vực Bất động sản. Chúng tôi hiểu được nhu cầu của khách hàng và tiềm năng của Mobile Marketing đối với lĩnh vực Bất động sản. Đội ngũ nghiên cứu chiến lược của eSMS tạo nên quy trình này cho KH...

Read more >>