Tích hợp SMS vào các Website thương mại điện tử

Các webside thương mai điện tử ra đời ngày càng nhiều và được xây dựng phục vụ cho quá trình quảng bá sản phẩm và mua hàng của người tiêu dùng một cách nhanh chóng tiện lợi hiệu quả .Thông qua các giải pháp thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến. Việc ứng dụng SMS vào mua bán trực tuyến sẽ làm tăng tính tiện ích và quản lý đơn hàng của người bán hàng , giúp việc mua bán, xác thực hàng hóa hiệu quả hơn

Read more >>