Tag Bài Viết #giaiphap

image

Tích hợp SMS vào các Website thương mại điện tử

Các webside thương mai điện tử ra đời ngày càng nhiều và được xây dựng phục vụ cho quá trình trao đổi mua bán hàng hóa . Việc ứng dụng SMS sẽ giúp việc mua bán tiện lợi hơn , hiệu quả hơn.

Read more >>

image

BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GỌI TỰ ĐỘNG – eVoice-Phần 1

VIHAT trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng hướng dẫn sử dụng dịch vụ Gọi Tự Động -eVoice

Read more >>