Lý do không nên dùng SMS Spam cho ngành Bất động sản

SMS từ lâu đã trở thành kênh marketing hữu hiệu đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên việc sử dụng SMS Spam để gửi tin đang ngày càng thiếu hiệu quả.

Read more >>