Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Bạn phải cung cấp đầy đủ email, số điện thoại và những thông tin liên quan cần thiết (tên doanh nghiệp, tên chủ sở hữu doanh nghiệp…) để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

2. Bạn cần biết rằng ESMS sẽ sử dụng email và số điện thoại của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

3. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. ESMS không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

4. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, nội dung mà bạn đưa lên tài khoản ESMS của bạn (gọi tắt là doanh nghiệp của bạn). Bạn không được lưu trữ tệp tin chứa nội dung không phù hợp, hay virus, đoạn mã nào ảnh hưởng đến hệ thống.

5. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của ESMS.

6. Bạn không được sử dụng ESMS vào mục đích quấy rối qua điện thoại. Việc cá nhân nào đó có hành vi dùng số điện thoại tổng đài thuộc ESMS để quấy rối, xúc phạm, xuyên tạc, làm nhục … người khác thì tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

7. Bạn không được sử dụng eSMS vào các mục đích vi phạm pháp luật.

Tóm tắt
Bạn không được sử dụng ESMS cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật với các tin nhắn mà bạn gửi cho khách hàng của bạn. eSMS chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp công cụ hỗ trợ bạn gửi tin nhắn, do đó eSMS hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng eSMS vào các mục đích vi phạm pháp luật.

Phần 2: Kích hoạt tài khoản

1. Theo phần 1.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của ESMS là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

Tóm tắt
Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của ESMS sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của ESMS.

Phần 3: Điều kiện chung
Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của ESMS.

1. Bạn không được sử dụng dịch vụ của ESMS cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.

2. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của ESMS.

3. Bạn phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung đăng tải trên ứng dụng, phù hợp với văn hóa và luật pháp của quốc gia cư trú.

4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của ESMS.

5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về contact@esms.com

6. Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm mật khẩu đăng nhập) sẽ không được mã hóa bảo mật.

7. Bạn phải chịu trách nhiệm với nội dung gửi tin ngoài quy định của chúng tôi.

8. Quý khách lưu ý: nội dung và mục đích sử dụng tin nhắn không được vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, không được chứa các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và mục đích sử dụng tin nhắn này.

Tóm tắt
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật.

Phần 4: Quyền lợi của ESMS

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của ESMS, nhân viên của ESMS, công ty VIHAT.

5. ESMS không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

8. ESMS có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, ESMS sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Tóm tắt
Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của ESMS, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.

Phần 5: Giới hạn về trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng ESMS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, ESMS hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty VIHAT, đối tác của VIHAT, nhân viên VIHAT… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.

3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.

4. ESMS không bảo đảm rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.

5. ESMS không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

6. ESMS không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Tóm tắt
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.

Phần 6: Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết
Nếu ESMS có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và ESMS và chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Tóm tắt
Nếu ESMS có bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong thực thi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ luôn điều đó. Bản điều khoản này chính là sự đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Có nghĩa là nếu ở các bản điều khoản trước đó có điều gì trái ngược với bản điều khoản này thì chúng tôi sẽ chọn điều khoản ở bản điều khoản mới nhất.

Phần 7: Sở hữu trí tuệ và nội dung của khách hàng

1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ của ESMS. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua dịch vụ của ESMS) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ doanh nghiệp của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại dịch vụ của chúng tôi.

2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên doanh nghiệp của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép ESMS hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) ESMS có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.v

3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn truy cập chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp

Tóm tắt
Mọi thứ bạn đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình.

Phần 8: Thanh toán chi phí

1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho ESMS bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chúng tôi qua các ngân hàng của ESMS.

2. Sau khi thanh toán, chúng tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận và tiến hành đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo tới kỳ trả phí của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, doanh nghiệp của bạn sẽ bị khóa.

3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.

4. ESMS hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Tóm tắt
Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản ESMS của bạn. Bạn sẽ được thông báo trước 3 ngày (hoặc hơn) khi tới kỳ thanh toán và có 7 đến 10 ngày để hoàn tất, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Nếu bạn không thuộc Việt Nam, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn trả tiền.

Phần 9: Sửa đổi dịch vụ và giá cả

1. Chi phí cho việc sử dụng ESMS nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.

2. ESMS có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.

3. ESMS không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

Tóm tắt
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm.


Bài viết liên quan
Bài viết mới